Friday, November 4, 2011

Cinta alam dalam Haji


Setelah memakai pakaian ihram yang ringkas dan serba putih, para jemaah Haji sedang memasuki fasa penting ketika melakukan ibadah Haji di Mekah. Sepanjang berihram mereka antara lain dilarang daripada memburu dan membunuh binatang dan juga merosak atau memusnahkan tumbuh-tumbuhan di sana.

Apakah maknanya larangan ini yang merupakan bahagian daripada manasik Haji, yang disyariatkan sejak ribuan tahun dahulu? Kepada kita yang menyayangi alam, mudahlah kita memahami betapa Allah SWT memasukkan elemen alam sekitar dalam ibadah penting seperti haji ini.

Larangan ini membawa para jamaah haji mendekati fitrah, kerana alam adalah satu wujud yang serasi dengan fitrah manusia. Tumbuhan dan binatang adalah antara makhluk yang wujudnya begitu sinonim dengan kewujudan manusia. Alam fauna dan flora ini menyumbangkan sumber makanan kepada amanusia sejak dulu lagi, dan akan terus menjadi sumber makanan. Bukan sahaja sumber makananan, tetapi juga ia merupakan sumber pakaian dan tempat tinggal ini. Di setengah tempat, binatang masih lagi dimanfaatkan sebagai alat pengangkutan.

Oleh kerana pentingnya peranan mereka, flora dean fauna ini, maka Allah SWT mengingatkan kita supaya kita benar-benar menghargai kehadiran meeka. Janganlah membunuh binatang tanpa alasan munasabah, melainkan atas sebab-sebab keperluan makanan. Begitu juga dengan tumbuhan. Ia tidak boleh dimusnahkan tanpa sebab-sebab yang membolehkannya.

No comments:

Post a Comment